Dary dla dzieci z domu opieki w Świebodzicach

Dary dla chłopców z domu opieki w Świebodzicach

Ponownie odwiedziliśmy naszych małych przyjaciół w Świebodzicach. Zebrane ubrania oraz obuwie, a także środki czystości, pasty do zębów, ręczniki itp. na pewno chłopcom się przydadzą. Odwdzięczyli się nam wspólną zabawą i uśmiechem…BEZCENNE.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli na w zbiórce, a w szczególności Lindzie i Arkowi z Islandii.